KOMUNIKAT 2/2020

K O M U N I K A T      2 / 2021

 

1. SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH CZYNNYCH SĘDZIÓW ORAZ OBSERWATORÓW W FORMIE ONLINE

ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 r. , POCZĄTEK GODZINA 18.00.

TEMAT  WIODĄCY :  PRZEWINIENIA BRAMKARZA

SZKOLENIE PROWADZI SZEF SZKOLENIA KOL. SZYMON LIZAK

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

LINK DO SPOTKANIA BĘDZIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE WZPN /zakładka – Sędziowie / NA GODZINĘ PRZED

ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA.

2.  W DNIU 08.01.2021 r. ZMARŁ DŁUGOLETNI SĘDZIA NASZEJ ORGANIZACJI SĘDZIOWSKIEJ

KOL. MARIAN RYFA / nieczynny  ur. 1941 r. / Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !!

3.  OBOWIĄZKOWĄ  SKŁADKĘ NA FUNDACJĘ KOLEGIUM SĘDZIÓW PIŁKARSKICH / dawna nazwa Koleżeński               Fundusz Pośmiertny /  W WYSOKOŚCI 70,-zł

OD OSOBY NALEŻY ZAPŁACIĆ W TERMINIE DO 28.02.2021 r. na konto :  35 1320 1537 2791 7224 3000 0001.

SKŁADKĘ OPŁACAJĄ SĘDZIOWIE RZECZYWIŚCI CZYNNI I NIECZYNNI / za wyjątkiem sędziów próbnych / .

NA PRZELEWIE ZAZNACZYĆ  – SKŁADKA FKSP ZA ROK 2021 oraz ZA  KOGO.

SKŁADKĘ MOŻNA TAKŻE UREGULOWAĆ GOTÓWKĄ PO UZGODNIENIU Z KOL. E. GRZESIAKIEM tel.608640989.

WSPARCIE FINANSOWE POŚMIERTNE DLA BENEFICJENTA WYNOSI OBECNIE  7 500,-zł.

4.  OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY PŁACĄ WSZYSCY SĘDZIOWIE RZECZYWIŚCI

CZYNNI  A TAKŻE SĘDZIOWIE PRÓBNI ORAZ OBSERWATORZY W TERMINIE 30.03.2021 r.  na konto :

nr 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 z podaniem – składka na FD w wysokości … oraz od kogo.

Można regulować gotówką u kol. Juliana Michalak –  mail: julekmich@02.pl , tel. 504855758 lub

u kol. E.Grzesiak – mail : geniu.g@wp.pl , tel.608640989

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami wysokość składki w tym roku na FD wynosi 1/2 dotychczasowej składki,

–   I liga kobiet            było 250,-zł                       płacimy  obecnie 1/2  tj. kwota 125,-zł

–   As.szczebla centr.     ”     200                                  ”           ”                              100

–   As. WKA                   ”      130                                              ”                                65

–   Sędzia II liga                   300                                                                              150

–              III liga                   250                                                                              125

–               IV                         150                                                                                75

V                          110                                                                                 55

Okr.                     100                                                                                 50

A                          90                                                                                 45

B                           85                                                                                42,50

próbni po 6 miesiącach     60                                                                                 30

obserwatorzy III ligi          120                                                                                60

”          IV               100                                                                                50

pozostali obserwatorzy     80                                                                                 40

5.  TERMIN PRZESŁANIA DO KOL. JULIANA MICHALAKA  tzw.”print screenów”z systemu extranet / tj. ilości

przeprowadzonych meczy w roku 2020 / ustala się do dnia 31.01.2021 r.

6.  ZASADY PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ SĘDZIOWSKICH W 2021 r. – OPUBLIKOWANO NA STRONIE WZPN

zakładka – SĘDZIOWIE – .

OD 01.01.2021 r. NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ WZPN

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY :

– ZAWODY ROZEGRANE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ – EXTRANET- PONIEDZIAŁEK DO GODZINY 12.00

– ZAWODU ROZEGRANE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – EXTRANET- 24 godziny od zakończenia zawodów.

KAŻDY SĘDZIA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ WERSJĘ PAPIEROWĄ SPRAWOZDAŃ DO WZPN w

POZNANIU PO ZAKOŃCZENIU RUNDY :  WIOSENNEJ DO 30 CZERWCA,

JESIENNEJ    DO 31 GRUDNIA.

7.  UJEDNOLICONE STAWKI SĘDZIOWSKIE ZA MECZE TOWARZYSKIE<SPARINGI<TURNIEJE OD 01.,01.2021.

OPUBLIKOWANA TABELA STAWEK  NA STRONIE WZPN – SĘDZIOWIE.

8.  ADRES DO REFERENTA OBSAD : ARKADIUSZ REŚLIŃSKI  , mail: obsada.kalisz@wielkopolskizpn.pl

tel. : 606 412 320

Przypomnienie : urlopowanie na 14 dni przed planowanym wolnym od obsady mailem ,

w wyjątkowych przypadkach odwrotnie telefonicznie  i następnie mailem.

AKCEPTACJA MECZY W EXTRANECIE PRZEZ SĘDZIEGO NAJPÓŻNIEJ DO CZWARTKU , GODZINY 18.00

BRAK AKCEPTACJI TRAKTOWANY BĘDZIE JAKO BRAK MOŻLIWOŚCI WYJAZDU NA ZAWODY. W TYM

PRZYPADKU ABSENCJĘ NALEŻY ODWROTNIE ZGŁOSIĆ DO REFERENTA OBSADY.

9.  PRZYPOMINA SIĘ O PRZYGOTOWANIU KONDYCYJNYM ORAZ TEORETYCZNYM DO PROWADZENIA

ZAWODÓW W NADCHODZĄCEJ RUNDZIE WIOSENNEJ.

TERMINY EGZAMINÓW O ILE WARUNKI SANITARNE NA TO POZWOLĄ PODANY W KOLEJNYM

KOMUNIKACIE.

 

1 Response

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *