Komunikat KS

K O M U N I K A T

1. ZARZĄD FUNDACJI KOLEGIUM SĘDZIÓW PIŁKARSKICH / FKSP /,KTÓRY ZARZĄDZA DAWNYM KOLEŻEŃSKIM FUNDUSZEM POŚMIERTNYM / KFP / PODJĄŁ DECYZJĘ O ZMIANIE WYSOKOŚCI ROCZNYCH OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK ORAZ WYPŁAT Z TYTUŁU ŚMIERCI CZŁONKA FUNDACJI.

SKŁADKA ZA 2012 ROK WYNOSIĆ BĘDZIE 70,-zł. NA ROK, NATOMIAST WYPŁATA ŚWIADCZENIA DLA BENEFICJENTÓW BĘDZIE WYNOSIĆ 7 500,-zł.

ZMIANY MAJĄ ZWIĄZEK Z ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA.

W „STREFIE KALISKIEJ” DOKONUJEMY WPŁATY NA KONTO NR :

35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 BANK POCZTOWY DO DNIA 15.03.2021 rok.

WPŁATĘ MOŻNA UREGULOWAĆ TAKŻE GOTÓWKĄ U KOL. GRZESIAK EUGENIUSZ tel.608 640 989.

DOKONUJĄC PRZELEWU NALEŻY PAMIĘTAĆ O PODANIU NAZWISKA I IMIENIA ZA KOGO OPŁATA wraz z DOPISKIEM „FKSP ” za 2021 r.

2. W UBIEGŁYM TYGODNIU POŻEGNALIŚMY ZMARŁEGO KOL. BOGDANA MIKITOWA /urodzonego w 1953r./ z BRALINA. BYŁ CZŁONKIEM NASZEJ ORGANIZACJI SĘDZIOWSKIEJ OD 1985 r.POSIADAŁ TYTUŁ ” SĘDZIEGO ZASŁUŻONEGO „,odznaczony BRĄZOWĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PZPN oraz SREBRNĄ HONOROWĄ WZPN i BRĄZOWĄ I SREBRNĄ KOZPN.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!

3. INFORMUJEMY,IŻ ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWEK SĘDZIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ PO ZAKOŃCZENIU RUNDY JESIENNEJ SPRAWOZDANIA PAPIEROWE Z PROWADZONYCH MECZY W IV,V lidze oraz KLASIE OKRĘGOWEJ. TERMIN OSTATECZNY – 31.12.2020 r.

4.KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW ORGANIZUJE KS WZPN. ROZPOCZĘCIE 09.01.2021 r.

KURS w 90 procentach ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ONLINE.CHĘTNI WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU WINNI WEJŚĆ NA STRONĘ WZPN,zakładka SĘDZIOWIE,następnie w AKTUALNOŚCI, gdzie MAMY UMIESZCZONE INFORMACJE ZWIĄZANE Z TYM KURSEM.

INFORMACJA W TYM ZAKRESIE TAKŻE NA NASZEJ STRONIE KS.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *