Zarząd

Przewodniczący KS – Rajmund Matyniak

Z-ca Przew.,ref.obserwatorów – Robert Sępołowicz

Sekretarz ,spr.odznaczeń – Paweł Moszak

Ref.obsad – Mirosław Mądrzak

Ref.szkolenia – Paweł Wrzeszczyński

Ref.finansowy, spr.FKS – Eugeniusz Grzesiak

Ref.adm., spr.FK, ewidencja  meczy   – Julian Michalak

Członek zarządu – Arkadiusz Resliński

Członek zarządu/administrator strony kolegium – Kamil Kaźmierczak