Komunikat – egzaminy

     KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW KOZPN W KALISZU
 1. PRZYPOMINAMY, ŻE EGZAMINY DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW KS ODBĘDĄ SIĘ W DNIU :
     05.04.2019 r. / piątek / ,godz. 16.30 ,na stadionie OSiR w Pleszewie ul. Wojska Polskiego.
     WARUNEK :  AKTUALNE KARTY ZDROWIA NA ROK 2019.
                      OPŁACONE SKŁADKI NA FKSP / Fundusz Pośmiertny / na rok 2019.
                      STRÓJ SPORTOWY ORAZ OBUWIE DO BIEGANIA NA TARTANIE.
     godz. 16.15 – 16.30 LISTY STARTOWE ORAZ PODZIAŁ NA STANOWISKA, ROZGRZEWKA.
             16.30 – 18.15 BIEGI na PRZYPISANYCH DYSTANSACH
             18.00 – 18.30 POSIŁEK / na stadionie /
             18.30 -18.40  PRZEJŚCIE DO SZKOŁY W OHP / obok stadionu/.
             18.45 – 19.15 EGZAMIN PISEMNY wg POSIADANYCH KLAS
             19.45            ZAKOŃCZENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
     Sędziów III , IV oraz l. M-O prosimy o pomoc w organizacji egzaminów. Proszę o zgłoszenie
     uczestnictwa tych osób do kol. P.Wrzeszczyńskiego – Szefa Komisji Szkoleniowej KS KOZPN.
2. PRZYPOMINAMY NIŻEJ WYMIENIONYM SĘDZIOM,ŻE W DNIU 09.03.br./termin Zebrania Rocznego/
    MINĄŁ TERMIN DOKONANIA WPŁATY OBOWIĄZUJĄCEJ SŁADKI NA FKSP / FUNDUSZ POŚMIERTNY.
    ZAINTERESOWANI OTRZYMALI STOSOWNE WEZWANIA MAILEM LUB LISTEM NA ADRES DOMOWY.
    KOMUNIKATEM WZYWAMY NIŻEJ WYMIENIONYCH KOLEJNY RAZ DO UREGULOWANIA TEJ SKŁADKI       DOKONUJĄC   PRZELEWU W WYSOKOŚCI 60,-zł NA KONTO nr :35 1320 1537 2791 7224 3000 0001
    z dopiskiem : FKSP – rok 2019 , i nazwisko za kogo.
    BRAK WPŁATY DO DNIA 10.04.br. spowoduje rozpoczęcie  procedury skreślenia z listy sędziów KS.
   SKŁADKĘ pomimo wezwań nie uregulowali dotychczas: Dominiak Marcin, Krajewski Adam,
                Kmiecik Robert,Kłodnicki Bartosz,Kaczmarek Roman,Smolarek Michał,Witoń Artur,
                Haszek Paweł,Michalak Paweł,Balcer Paweł,Stybel Łukasz,Gościniak Dawid,Janus Marcin,
                Korczak Marek,Machowicz Łukasz,Nowak Bartłomiej,Pęcherz Adam,Piasecki Karol,
                Pluta Piotr,Styś Bartłomiej.
3. APEL : KTO Z SĘDZIÓW POSIADA NADMIAR STROJÓW SĘDZIOWSKICH I CHCIAŁBY Kpl. WYPOŻYCZYĆ , SPRZEDAĆ W REALNEJ CENIE KANDYDATOM NA SĘDZIÓW Z NABORU 2019 r.
PROSZENI SĄ  O ZGŁOSZENIE TEGO NA EGZAMINIE W DNIU 5.04. br.
ZA ZARZĄD
 
Przewodniczący Kolegium
Rajmund Matyniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *