Komunikat 2/2019

1. ZEBRANIE ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.02.2019 r. / wtorek / o godzinie 17.00 w siedzibie KOZPN w Kaliszu ul. Łódzka 29.
2. W DNIU 15.02.2019 r. / piątek / W SZKOLE W CZERMINIE 17.30 / u kol. K.ORSZULAKA / ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW Z GRUPY SZKOLENIOWEJ PLESZEW – JAROCIN – KALISZ oraz SĘDZIÓW NOMINOWANYCH ,KTÓRZY Z PRZYCZYN UZASADNIONYCH NIE BRALI UDZIAŁU W SZKOLENIU W OSTROWIE WLKP. ORAZ INNYCH CHĘTNYCH WIEDZY.
NA SZKOLENIU PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ MATERIAŁY NA BAZIE KLIPÓW Z MECZY PIŁKARSKICH. SZKOLENIE PROWADZĄ MENTORZY ORAZ SĘDZIOWIE Z PROGRAMU MENTORSKIEGO.
SĘDZIOWIE NOMINOWANI / zaliczyli bieg 30 x 40 – 12 okrążeń, napisali test na minimum 24 punkty na jesiennym egzaminie /.
3. ZEBRANIE ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWE WSZYSTKICH SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.03.2019 r. TRADYCYJNIE   W RESTAURACJI KASYNO W PLESZEWIE UL.WOJSKA POLSKIEGO. POCZĄTEK O GODZINIE 9.30.
OBECNOŚĆ CZYNNYCH SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW OBOWIĄZKOWA.
Z PRZYCZYN LOGISTYCZNYCH SĘDZIOWIE NIECZYNNI WINNI ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W ZEBRANIU   KIEROWNIKOWI GRUPY SZKOLENIOWEJ – CZŁONKOWI ZARZĄDU NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.
DZISIAJ APELUJEMY O ZAREZERWOWANIE SOBIE WOLNEGO TERMINU OD SĘDZIOWANIA MECZY W TYM DNIU  !
OBOWIĄZKIEM JEST PRZEDE WSZYSTKIM UCZESTNICTWO W TYM TERMINIE W SZKOLENIU.
4.PRZYPOMINAMY SĘDZIOM RZECZYWISTYM CZYNNYM I NIECZYNNYM O OBOWIĄZKU ZAPŁACENIA DO KOŃCA MIESIĄCA LUTEGO NA KONTO PODANE W POPRZEDNIM  KOMUNIKACIE   / dla przypomnienia  nr 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 /   składki na FUNDACJĘ KOLEGIUM SĘDZIÓW PIŁKARSKICH / dawniej: Koleżeński Fundusz Pośmiertny / W WYSOKOŚCI 60,-zł., KTÓRA OBOWIĄZUJE OD TEGO ROKU. ZAPOMOGA BEZ ZMIAN, WYNOSI 8 500,-zł., Z PODANIEM NAZWISKA I IMIENIA WPŁACAJĄCEGO ORAZ DOPISKIEM ” SKŁADKA FKSP ZA 2019 r.
WYJĄTKOWO ,SKŁADKA MOŻE BYĆ UREGULOWANA TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZEBRANIA ROCZNEGO .
5.EGZAMINY DLA SĘDZIÓW IV LIGI,  Ligi MIĘDZYOKRĘGOWEJ ORAZ SĘDZIÓW ASYSTENTÓW GRUPY WOJEWÓDZKIEJ PLANUJE SIĘ ODBYĆ W DNIU 19.03.2019 r. / wtorek / w POZNANIU.
6.TERMIN EGZAMINÓW W OKRĘGU ZOSTANIE PODANY NA ZEBRANIU PLENARNYM W DNIU 09.03.2018.
ZACHĘCAMY DO WŁAŚCIWEGO  PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO ORAZ BIEGOWEGO NA DYSTANSACH WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU WZPN NA SEZON 2018/2019/ .
7.PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PRZESŁANIA tzw. ” PRINT SCEEENÓW ” Z SYSTEMU PZPN – 24 , ZAWIERAJĄCYCH WYKAZ PRZEPROWADZONYCH MECZY W ROKU 2018 na adres : email: julekmich@o2.pl . TERMIN PRZESŁANIA ZESTAWIENIA PRZEDŁUŻA SIĘ DO KOŃCA LUTEGO br.
8.APELUJE SIĘ DO KIEROWNIKÓW GRUP SZKOLENIOWYCH ,GDZIE NA TERENIE ICH DZIAŁANIA JEST BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ ,KTÓRZY DOKONUJĄ WYZNACZEŃ SĘDZIÓW NA MECZE TOWARZYSKIE ,SPARINGOWE NA „SWOIM TERENIE ” , O WEJŚCIE W KONTAKT Z KIEROWNIKAMI OŚCIENNYCH GRUP SZKOLENIOWYCH , CELEM UMOŻLIWIENIA SĘDZIOWANIA  MECZY PRZED WIOSENNYM SEZONEM WIĘKSZEJ GRUPIE SĘDZIÓW W TYM LIGI III, IV , M-O.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *