KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW KOZPN z dnia 10.04.2018 r.

1.II TERMIN EGZAMINU DLA SĘDZIÓW

EGZAMIN POPRAWKOWY DLA SĘDZIÓW  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.04.2018 r. / piątek/  w  KALISZU  ul. ŁÓDZKA 19 a /siedziba KOZPN /wg planu :

– godzina 16.45 – zbiórka w siedzibie KOZPN

przejście na obiekt stadionu miejskiego w Kaliszu

– godzina 17.00 – test pisemny

– godzina 17.45 –  test kondycyjny

– godzina 18.30 –  ogłoszenie wyników

ZGODNIE Z REGULAMINEM ZASAD  AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WZPN ROZDZIAŁ III pkt.16 „SĘDZIOWIE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO LUB SĘDZIOWIE,KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI W PIERWSZYM TERMINIE EGZAMINU NIE  MAJĄC  USRAWIEDLIWIONEJ  SWOJEJ NIEOBECNOŚCI ,WPŁACAJĄ KWOTĘ  20 złotych  na rzecz FUNDUSZY DYSPOZYCYJNEGO SĘDZIÓW „ / przed egzaminem/.

W EGZAMINIE UDZIAŁ BIORĄ TAKŻE  SĘDZIOWIE ORAZ OBSERWATORZY, KTÓRZY Z PRZYCZYN USPRAWIEDLIWIONYCH NIE BRALI UDZIAŁU W EGZAMINIE W DNIU  06.04.2018 r. DLA TYCH SĘDZIÓW  TERMIN EGZAMINU JEST  TRAKTOWANY  JAKO PIERWSZY.

PROSZĘ ZABRAĆ SPRZĘT DO BIEGANIA NA TARTANIE ORAZ PRZYBORY DO PISANIA, AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE.

 

2.NA DZIEŃ 10.04.2018 r. nadal nie uregulowali obowiązkowej składki wymienieni sędziowie :

Kmiecik Robert , Stybel Łukasz, Jasiak Łukasz, Nowakowski Arkadiusz, Matuszak Mateusz, Witoń Artur, Chmielarczyk Piotr, Czubak Daniel, Nowak Bartłomiej Piasecki Karol.

W związku z dokonywanymi przemianowaniami z sędziów próbnych na rzeczywistych składkę winien uregulować również  Czapulak Mateusz, Hoja  Marcin/po złożeniu egzaminu 20.04./

WPŁATĘ NALEŻY DOKONAĆ   na konto nr : 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko sędziego, z zaznaczeniem składka na FKSP za rok 2018 w NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE   DO  25.04.2018 r.

 

3.PRZYPOMINAMY SĘDZIOM CZYNNYM W TYM PRÓBNYM O OBOWIĄZKU ZAPŁACENIA W TERMINIE do 30.04.2018 r. SKLADKI NA FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY SĘDZIÓW. SKŁADKĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA WYŻEJ WYMIENIONE KONTO  Z ZAZNACZENIEM – SKŁADKA NA FUNDUSZ DYSPOZYCYJNE  2018 r.  Z PODANIEM NAZWISKA I IMIENIA SĘDZIEGO LUB OSOBIŚCIE  a TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA GRUPY, CZŁONKA ZARZĄDU DO REF. kol. Juliana Michalaka. PRZYPOMINAMY WYSOKOŚĆ SKŁADKI :

III   LIGA – 130 zł. , IV LIGA – 110 zł., klasa „0” – 90 zł.,  „A, B”, próbni, obserwatorzy 50 zł. BRAK REGULACJI SKŁADKI NA  FKSP LUB  FD  SPOWODUJE  ODSUNIĘCIE OD PROWADZENIA MECZY DO CZASU JEJ UREGULOWANIA. W przypadku  składki na Fundusz Pośmiertny dalszy brak zapłaty może spowodować skreślenie z listy sędziów .

 

4.ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH SĘDZIÓW CZYNNYCH RZECZYWISTYCH I PRÓBNYCH DO BEZWGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA DELEGACJI „ WYZNACZENIE NA ZAWODY” w TYM NALICZANIA  i WPISYWANIA PRAWIDŁOWYCH EKWIWALENTÓW SĘDZIOWSKICH.

 

5.WYPEŁNIANIA W FORMIE PAPIEROWEJU ORAZ W EXTRANECIE DRUKÓW SPRAWOZDAŃ SĘDZIOWKICH i PRZESYŁANIA  W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU  WYSYŁANIA SMS –em  INFORMACJI Z DANEGO MECZU, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W TYN ZAKRESIE ORAZ OBOWIĄZKU ZAZNAJAMIANIA SIĘ Z REGULAMINEM ROZGRYWEK W DANEJ KLASIE , W TYM PRZEDE WSZYSTKIM ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH.

 

 

Zarząd Kolegium Sędziów w Kaliszu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *