Komunikat Zarządu KS KOZPN – 20.03.2018r

K O M U N I K A T

ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW K O Z P N Z DNIA 20.03.2018 r.

1. W DNIU 03.03.2018 r. ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW K O Z P N , W KTÓRYM WZIĘLI UDZIAŁ : PREZES KOZPN p. ANDRZEJ MROZIŃSKI, WICEPREZES p. MARIUSZ KWIECIEŃ, PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM SĘDZIÓW WZPN p. ZBIGNIEW CUKIERT, SZEF SZKOLENIA SĘDZIÓW WZPN p. SZYMON LIZAK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017 ZŁOŻYŁ kol. PRZEWODNICZĄCY KS OZPN. KOMISJA DO SPRAW KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA FUNDUSZY Z FD ZŁOŻYŁA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TYM ZAKRESIE. NASTĘPNIE WYWIĄZAŁA SIĘ DYSKUSJA W KTÓREJ GŁOS ZABIERALI SĘDZIOWIE. ZAPROSZENI GOŚCIE USTOSUNKOWALI SIĘ DO PORUSZANYCH TEMATÓW. OBĘDZIE SIĘ ODDZIELNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI GRUP SZKOLENIOWYCH ,OSÓB PORUSZAJĄCYCH TEMATY ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ Z PREZYDIUM ZARZĄDU KOZPN ORAZ CZŁONKAMI WYDZIAŁU DYSCYPLINY. TREŚĆ OMAWIANYCH TEMATÓW ZAWARTA JEST W PROTOKOLE Z ZEBRANIA. ZOSTAŁY PRZYJĘTA UCHWAŁA DOTYCZĄCA KIERUNKÓW DZIAŁANIA NA ROK BIEŻĄCY. W DRUGIEJ CZĘŚCI ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE PRZEPROWADZONE PRZEZ SZEFA SZKOLENIA SĘDZIÓW WZPN NA TEMATY OKREŚLONE PRZEZ CKSz PZPN.

ZAKOŃCZYLI DŁUGOLETNIĄ KARIERĘ SĘDZIEGO A NASTĘPNIE OBSERWATORA KOLEDZY DOBROWOLSKI WŁODZIMIERZ ORAZ WYLĘGA STANISŁAW , którzy otrzymali stosowne podziękowania.
Kolega Matyśkiewicz Marek osiągając otrzymał kryształowy Puchar kończąc czynną karierę sędziego.

2. W DNIU 24.03.2018 r. / sobota / ,zbiórka o godzinie 9.50 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN KOŃCOWY DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PRÓBNYCH Z NABORU 2018 r. MIEJSCE – BUDYNEK O H P W PLESZEWIE, WJAZD OD ULICY WOJSKA POLSKIEGO /obok stadionu/. 10.00 – test pisemny
11.00 – test biegowy Coopera / ciągły 12 minut/, stadion STALI,wejście od ulicy Sportowej / szatnie /.OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY, OBUWIEW DO BIEGANIA NA BIEŻNI TARTANOWEJ. PRZYPOMINAMY O DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY,KTÓRE JESZCZE TEGO NIE DOKONAŁY.
3. W DNIU 06.04.2018 r. /piątek / EGZAMINY DLA SĘDZIÓW,ZBIÓRKA 16.15 ,stadion STALI W PLESZEWIE. 16.30 – BIEG nr 1 DLA SĘDZIÓW NOMINOWANYCH – 30 x 40
17.05 – BIEG nr 2 – 35 x 45
17.40 – BIEG nr 3 – 35 x 45
W Biegu nr 2 na skrajnych torach biegają „SENIORZY” – klasa „A” dystans 2000 m. W BIEGU nr 3 na skrajnych torach biegają „SENIORZY” – klasa „B” dystans 1800 m.
SENIOR – wiek 44 lata i więcej.
ASYSTENCI od III ligi w górę biegają bez względu na wiek dystans 35 x 45 .

18.00 – 18.25- posiłek na stołówce OHP

18.40 TEST PISEMNY / budynek szkoły w OHP /

19.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZAKOŃCZENIE.

OSOBY CHĘTNE BO BIEGANIA NA DYSTANSIE JAKI BIEGAJĄ SĘDZIOWIE NOMINOWANI oraz pisania testu DLA NOMINOWANYCH , PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO MAILEM NA ADRES KS W TERMINIE DO 31.03.br.

4. PRZYPOMINAMY<ŻE W DNIU 15.03.2018 r. MINĄŁ TERMIN ZAPŁATY OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI NA FUNDACJĘ KOLEGIUM SĘDZIÓW / K F P /. NA DZIEŃ 20.03. SKŁADKI NIE OPŁACILI niżej wymienieni sędziowie czynni i nieczynni :
Zimmermann Igor – Stybel Łukasz – Witoń Artur – Kmiecik Robert – Jasiak Łukasz – Janicki Ireneusz – Drygas Dawid – Żakowski Adrian – Nowakowski Arkadiusz – Dominiak Marcin – Krajewski Adam – Matuszak Mateusz – Koper Wojciech – Mielcarek Tomasz – Haszek Paweł.
SĘDZIOWIE NIECZYNNI : Chmielarczyk Piotr – Czubak Daniel – Gościn iak Dawid – Gucze Grzegorz – Janus Marcin – Korczak Marek – Krawczyk Piotr – Machowicz Łukasz – Mikitów Bogdan – Nowak Antoni – Nowak Bartłomiej – Pęcherz Adam – Piasecki Karol – Pluta Piotr – Suchanecki Stanisław – Wasielewski Piotr . SĘDZIOWIE PRÓBNI DO PRZEMIANOWANIA NA RZECZYWISTYCH PO EGZAMINIE 06.04.- CZAPULAK MATEUSZ – HOJA MARCIN – MAŃKOWSKI ROBERT – MIKOŁAJEWSKI DAMIAN – NAWROT DARIUSZ – RESZELSKI DANIEL.

Wymienieni otrzymali za wyjątkiem próbnych dodatkowo pisemne wezwanie do zapłaty.

USTALA SIĘ TERMIN OSTATECZNY DO DNIA 31.03.2018 r.!!!

PODAJEMY NR KONTA BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY :
nr 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 z dopiskiem składka FKSP za rok 2018 z podaniem imienia i nazwiska sędziego.

5. FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY PŁACĄ SĘDZIOWIE CZYNNI RZECZYWIŚCI I PRÓBNI . TERMIN : 30.04.2018 r. Konto jak wyżej – z dopiskiem FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY oraz NAZWISKO I IMIĘ SĘDZIEGO. OCZYWIŚCIE ZAPŁATY MOŻNA DOKONAĆ PRZEZ KIEROWNIKA GRUPY, CZŁONKA ZARZĄDU. Stawka – III liga 130 zł. IV 110 O 90 A 70 B , próbni oraz obserwatorzy 50,-zł.

6. Sędziom.którzy jeszcze tego nie dokonali przypominamy o odwrotnym przesłaniu aktualnych kart zdrowia do referenta obsad.

7. Przypominamy również o wykorzystywaniu „wyznaczeń na zawody” wyłącznie będąc delegowanym przez referenta obsad na zawody zgłoszone do przeprowadzenia przez OZPN.

8. Przypominamy o czym mówiliśmy na zebraniu rocznym, że sędziowie są zobligowani od tej rundy do wprowadzania sprawozdań z klas młodzieżowych do extranetu / trampkarze,młodzicy,orliki jeśli są prowadzone rozgrywki w formie ligi,jeśli są to turnieje wystarczą same sms-y z wynikami. Zobligowano sędziów również do wysyłania sms-ów z wynikami rozgrywek ŻAKA F1.
Przypominamy do wpisywaniu w sprawozdaniu imion i nazwisk sędziów asystentów.

Za Zarząd :

Przewodniczący KS
KOZPN
R.Matyniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *