Komunikat Zarządu KS KOZPN

 KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW OZPN W KALISZU 

z dnia 13.02.2018 r.

 
1. TERMIN PLENARNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – SZKOLENIOWEGO SĘDZIÓW KOZPN :
    03.03.2018 r. / sobota/ godzina 9,30 – rozpoczęcie planowane zakończenie do 14.00.
    Sala Casina w Pleszewie , ul.Wojska Polskiego 
    I część  – otwarcie, powitanie gości , przyjęcie porządku zebrania ,
                  wręczenie wyróżnień i legitymacji,
                  powołanie komisji  regulaminowych,
                  sprawozdanie z działalności za 2017 rok,
                  sprawozdanie komisji d/s kontroli wydatkowania z FD,
                  dyskusja,
                  wystąpienie zaproszonych gości,
                  przyjęcie planu pracy na 2018 r.
   II część  – szkolenie „SPALONY” 
                – obiad ok.13.45 , zakończenie 14.00
   OBECNOŚĆ Wszystkich Czynnych Sędziów w tym Próbnych z naboru 2017 r. oraz Obserwatorów
   jest O B O W I A Z K O W A.
   Sędziowie nieczynni ,którzy będą obecni na zebraniu winni z przyczyn logistycznych zgłosić swój 
   udział do dnia 25.02. u członka Zarządu KS , kierownika danej grupy szkoleniowej.
 
2. TERMIN EGZAMINÓW SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW W OKRĘGU :
    06.04.2018 r. / piątek /,początek o godzinie 16.15 .Miejsce oraz program zostanie podany
    oddzielnym komunikatem.
    Dla przypomnienia podajemy terminy egzaminów dla sędziów i obserwatorów :
    II liga kobiet – sędzie , asystentki          2 – 4 marca /piątek – niedziela -,
    III liga         – sędziowie, obserwatorzy  9 -11 marca /piątek – niedziela /,
                        dodatkowo szkolenie w Bydgoszczy w dniu 18 luty / niedziela /,
    IV liga – sędziowie tej ligi oraz sędziowie z Programu Mentorskiego – 11.03.2018,
tj.niedziela od godziny 10.00 Poznań / Golęcin /.
Obserwatorzy IV ligi w innym terminie o czym zostaną oddzielnie powiadomieni
na stronie KS WZPN.

Uwaga ! Nowe zasady rozliczania sędziów i obserwatorów IV ligi zostały podane
w komunikacie KS WZPN. W terminie do 28 lutego należy przesłać do Biura KS
WZPN dane podane w tym piśmie.

 
3. PRZYPOMINA się wszystkim sędziom o obowiązku odwrotnego dostarczenia do ref.obsad
   aktualnych badań lekarskich dopuszczających  sędziowanie w 2018 r.
   Kierownicy grup szkoleniowych wyznaczający sędziów do prowadzenia w tym okresie meczy   
   towarzyskich, sparingowych ,innych mają obowiązek delegowania wyłącznie sędziów 
   posiadających aktualne badania !
   Sędziowie III oraz IV ligi winni posiadać aktualne badania na w/wymienionych egzaminach.
   Brak aktualnych badań do ref.obsad, skutkuje nie wyznaczeniem na zawody do 
   czasu ich dostarczenia.
 
4.TERMIN OSTATECZNY OPŁACENIA SKŁADKI NA Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich
   / poprzednia nazwa – Koleżeński Fundusz Pośmiertny / – 15 marzec 2018 r.
   Wysokość składki 52,zł od osoby , odprawa pośmiertna 8,500 zł.
   Płacą wszyscy sędziowie rzeczywiści czynni oraz nieczynni . 
   Składkę należy wpłacić na konto : 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001
                                                 52 zł / słownie: pięćdziesiątdwazł. z dopiskiem FKSP /KFP/
                                                  z podaniem nazwiska i imienia sędziego.
   Składkę można również wpłacić gotówką na zebraniu plenarnym sędziów w dniu  03.03.2018,
   lub poprzez członka Zarządu ,kierownika danej grupy szkoleniowej.
   Podajemy tel. ref.finansowego KS – nr 608 640 989  Eugeniusz Grzesiak.
 
5. TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA tzw. FUNDUSZ DYSPOZYCYJNE SĘDZIÓW – 30.04.2018 r.
    Składkę przyjmuje kol. Julian Michalak – tel.504 855 758.
    Można wpłacać na zebraniu plenarnym w dniu 03.03.2018 r.
 
 UWAGA ! Brak regulacji składek w wyznaczonych terminach skutkować będzie w stosunku do  sędziów czynnych brakiem wyznaczenia na zawody do czasu jej uregulowania.
 
6. Trwa kurs dla kandydatów na sędziów próbnych w którym uczestniczy 15 osób.
    Dla przypomnienia ubiegłoroczny kurs ukończyło 27 osób.Z uwagi na brak aktywności skreślono 
    z tej listy 6 sędziów próbnych .
 
7. Zmiany w składzie Zarządu KS .
    Decyzją Zarządu OZPN w Kaliszu z 05.12.2017 r. , na wniosek Przewodniczącego KS ,skład 
    Zarządu Kolegium Sędziów OZPN w Kaliszu został uzupełniony przez następujących kolegów:
    Pawła Wrzeszczyńskiego –  grupa szkoleniowa Kalisz, który objął funkcję szefa szkolenia sędziów,
                                         dodatkowo został wybrany kierownikiem grupy szkoleniowej sędziów,
    Arkadiusza Reślińskiego   – grupa szkoleniowa Jarocin,
    Kamila Każmierczaka       – grupa szkoleniowa Krotoszyn.
    Funkcje w Zarządzie zostaną zaprezentowane na plenarnym zebraniu.
    Podobnie zostanie przedstawiony nowy skład Komisji Szkoleniowej KS.
 
Za Zarząd KS
 
Przew.KS OZPN
  R. Matyniak
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *