Komunikat Zarządu KS Kalisz

  1. W związku z powtarzającymi się przypadkami używania przez Sędziów oraz Kluby niewłaściwych sprawozdań sędziowskich powtórnie informujemy,że jedynym używanym i obowiązującym drukiem jest sprawozdanie z nowym LOGO WZPN z rubryką „STRZELCY BRAMEK” . Jeżeli kluby stosują inną wersję sprawozdania  (np.z rubryką -Uwagi -,wycofane już dawno z obiegu z nieaktualną siedzibą Związku itp.), prosimy o zwracanie uwagi kierownikom drużyn i zastosowanie prawidłowej wersji . Na stronie Kolegium Sędziów w „Aktualnościach” z dnia 13.08.br informowaliśmy o powyższej zmianie druku sprawozdania z podaniem jego wersji do ściągnięcia,która obecnie obowiązuje we wszystkich rozgrywkach. Sędziowie jadąc na zawody winni posiadać z sobą druki takiego sprawozdania.
  2. Również na stronie Kolegium Sędziów z dnia 13.08.br podaliśmy treść Komunikatu WGiE WZPN dotyczący automatycznego aktualizowania sprawozdania sędziego. Od 07.08.br wszystkie rozgrywki w Polsce zostały przełączone na tzw.”nowe sprawozdania” co oznacza,że wszystkie sprawozdania sędziowskie musza być wypełniane w systemie PZPN – 24 (zastąpił elektroniczny system Extranet). Również przy tym k-cie jest nowa wersja sprawozdania od sezonu 2017/2018. Jednocześnie Biuro KS WZPN przypomina o konieczności rejestracji wszystkich sędziów w nowym systemie PZPN 24 przeznaczonym do wypełniania sprawozdań. Został podany link do portalu.

Uwaga !

Biuro KS W Z P N oraz W-ł G i E informuje,że w przypadku problemów z funkcjonowaniem nowego systemu PZPN 24 wdrażanego przez P Z P N należy bezzwłocznie kontaktować się z W G i E . W przypadku błędów w systemie,sędziowie zobowiązani są przesłać wiadomość zawierającą tzw.
” ZRZUT  EKRANU” oraz opis problemu na adres e – mail: wydzialgier@wielkopolski zpn.pl. Ponadto należy wykonać zdjęcie sprawozdania,które w obowiązującym terminie winni być dostarczone do WZPN. Po rozwiązaniu problemu rzez PZPN lub WZPN będzie można dokonać zapisu ostatecznego.Wersja papierowa sprawozdania nadal obowiązuje.
 3. Wydział Gier i Ewidencji W Z P N przypomina wszystkim sędziom o konieczności :
   – wpisywania sędziów asystentów klubowych/przygodnych/,jeśli nie ma asystentów związkowych
      / poza Orlikiem i Żakiem/ ,
   – zamieszczania odpowiedniej adnotacji bądź wykreślenia pola”odniesione kontuzje/, o ile
     rzeczywiście tych kontuzji nie było,
   – wpisywaniu w sprawozdaniu sędziego pełnych nazw klas rozgrywkowych prowadzonych zawodów
     / kategoria wiekowa,liga,grupa, np. Orlik E2 III liga gr.1/.
4. Przypominamy o terminie przesyłania sprawozdań pod odpowiednim adresem do prowadzącego dane
   rozgrywki ,przesyłania SMS-em po zawodach niezbędnych danych z meczu do systemu.
   Zgodnie z ” Zasadami awansu i spadku sędziów W Z P N ” roz.VII „Urlopy” występowania o
   urlopowanie  do właściwego Kolegium Sędziów na wniosek pisemny sędziego,który winien być
   złożony minimum 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.
   Także w przypadkach nagłych,nieprzewidzianych,każdy czasowy brak dyspozycyjności do
    prowadzenia zawodów wymaga zgłoszenia pisemnego ,niezależnie od odwrotnego powiadomienia
    kierownika grupy i referenta obsad.
5. Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN informuje,że zapoznał się z pismami poszczególnych grup
   szkoleniowych sędziów dotyczącymi uwag w sprawie naliczania od obecnego sezonu
   zryczałtowanych ekwiwalentów za przeprowadzone zawody sportowe.
   12.09. Przewodniczący KS na posiedzeniu w Poznaniu zapoznał z ich treścią członków Prezydium KS    WZPN .Treść pism otrzymał Przewodniczący KS WZPN.
   14.09. w Ostrowie Wlkp. zapoznali się z treścią pism członkowie Prezydium OZPN w Kaliszu.
   18.09. w Kaliszu sprawy ryczałtów sędziowskich były przedmiotem obrad Zarządu OZPN w Kaliszu.
   Wypracowano  wnioski,które będą przedyskutowane z zainteresowanymi.
   Postanowiono na dzień 10.10.br / wtorek/ o godzinie 17.00 odbyć wspólne posiedzenie
   Prezydium Zarządu OZPN w Kaliszu z Zarządem Kolegium Sędziów w Kaliszu oraz kierownikami
   grup szkoleniowych sędziów przy współudziale sygnatariuszy tych pism by przyjąć wspólne
   ustalenia w tym temacie.
   Na tym posiedzeniu Przewodniczący zaproponuje zmiany osobowe oraz uzupełnienie składu
   Zarządu o przedstawicieli poszczególnych grup szkoleniowych.
   Zaprezentowany również będzie  nowy Przewodniczący oraz członkowie Komisji Szkoleniowej KS.