Aktualności
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW KOZPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Matyniak   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 13:42

1. EGZAMINY SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

a/ Sędzie, Asystentki ,Obserwatorki szczebla centralnego

28 - 30 lipiec 2017 r. / piątek - niedziela /,Majdan - Wiązownia k.Warszawy / hotel Brant / ,

b/ Sędziowie TopAmator C /III liga/, Obserwatorzy III ligi

21 - 23 lipiec 2017 r. / piątek - niedziela /, Bełchatów / hotel Wodnik / ,

c/ Sędziowie IV ligi WZPN

14 lipiec 2017 r./ piątek /  Poznan / przewidziane godziny popołudniowe

Test biegowy wg nowych kryteriów regulaminowych.Bieg długi: 15 sekund - 75 metrów,20 sekund marsz - 25 metrów.Do zaliczenia 12 okrążeń.

Bieg krótki bez zmian  - 6 x 40 metrów z limitem czasowym 6,4 sekund.

d/ Obserwatorzy WZPN

29 lipiec 2017 r. /sobota/ godz.10.00 Poznań

e/ Sędziowie klasy "O', "A", "B", próbni , Obserwatorzy na szczeblu KOZPN

05 sierpień 2017 r. /sobota/ Pleszew / bliższe szczegóły w oddzielnym komunikacie/.

Bieg długi dla sędziów nominowanych bez zmian.  Bieg długi: 30 sekund - 150 metrów,40 sekund marsz - 50 metrów.Do zaliczenia 12 okrążeń.

Bieg krótki bez zmian - 6 x 40 metrów z limitem czasowym 6,4 sekund.

Test teoretyczny - minimum 24 punkty na 30.

Pozostali sędziowie kl."O","A","B",próbni bez mian .Bieg długi: 35 sekund - 150 metrów,45 sekund marsz - 50 metrów.Do zaliczenia minimum 10 okrążeń.

Bieg krótki bez zmian - 6 x 40 metrów z limitem czasowym 6,4 sekund.

Sędziowie "SENIORZY" wg oddzielnych limitów biegowych określonych w Regulaminie .

Test teoretyczny - minimum 21 punkty na 30.

Wybór dystansu biegowego / nominowany - zwykły / pozostawia się sędziemu .

Wszyscy sędziowie winni mieć do dnia egzaminu uregulowaną składkę  na tzw. LICENCJĘ SĘDZIOWSKĄ na sezon 2017/2018.

2. LICENCJE SĘDZIEGO NA SEZON 2017/2018 .

Opłata do dnia 31 lipiec 2017 r. na konto : 35 1320 1537 2791 7224 3000 0001 z dopiskiem: Licencja sędziowska 2017 z podaniem nazwiska i imienia sędziego za

którego opłacamy licencję.

Wysokość opłat wynosi :   III LIGA      -  250 ZŁ.

IV LIGA      -  160 zł.

Kl."O"        -  120 zł.

Kl."A"        -    90 zł.

Kl."B"        -    75 zł.

początkujący    -      1 zł. / sędziowie próbni z naboru 2017 mają dokonaną opłatę, natomiast z naboru 2016 wpłacają 1 zł./.

Ex kobiet   -    150 zł.

I l.    "       -    100 zł.

II l.    "       -      80 zł.

Ex Futsal   -     250 zł.

I l.  "      -     150 zł.

 

 

3.Wstępnie informujemy,że w nadchodzącym nowym sezonie 2017/2018 obowiązywać będą NOWE ZRYCZAŁTOWANE EKWIWALENTY SĘDZIOWSKIE.

Ekwiwalent zawiera ryczałt za mecz oraz koszty przejazdu. Szczegóły omówimy na spotkaniu w dniu 05.08. w Pleszewie.

4.W dniu 31.05.2017 r. / czwartek/ w Dobrzycy odbyło się obowiązkowe dla wszystkich sędziów i obserwatorów szkolenie.

Zajęcia z tematu : Temat 1 . DOGSO -SPA, kryteria oceny, zapisy i interpretacje.

: Temat  2. Ręka ,aktualne wytyczne KS PZPN , prowadził Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS WZPN kol.Szymon Lizak ,sędzia

szczebla centralnego KS PZPN który również odniósł się do bieżących zagadnień sędziowskich.

: Temast  3.Ochrona wizerunku sędziego - na boisku oraz poza nim , został zaprezentowany przez sędziego naszego Okręgu

kol.Kamila Każmierczaka - członka programu mentorskiego na szczeblu KS WZPN.

Przewodniczący KS KOZPN omówił bieżącą działalność .Zwrócił uwagę na  opłatę składki na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich oraz Fundusz Dyspozycyjny.

Przedstawił pismo Wydziału Dyscypliny KOZPN z dnia 15 maja br. dotyczące nieprawidłowości przy wypełnianiu sprawozdań z meczy systemem elektronicznym oraz w wersji papierowej.

Przypomniał o Komunikacie nr 1 Przewodniczącego KS WZPN  dotyczącym zasad urlopowania się od sędziowania meczy oraz Komunikacie nr 2 - Apelu Przewodniczącego KS WZPN z dnia 26.04.2017 r. dotyczącego m.in.- obowiązków pomeczowych sędziów,

- przestrzegania Przepisów Gry,

- ubioru / wyglądu /,

- punktualności,

- urlopowań,

- opłat za FKSP oraz FD

- postępowań obserwatorów.

Komunikaty zostały  umieszczone na stronie internetowej KS KOZPN w dniu 03.05.br.

Dodatkowo Przewodniczący omówił zasady wypełniania "wyznaczeń na zawody" w pozycji kosztów ekwiwalentów sędziowskich oraz przejazdu na zawody.

Zebrani zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania Komunikatu Wydziału Gier i Ewidencji WZPN w sprawie :

- wpisywania sędziów asystentów klubowych w sprawozdaniu,jeśli nie ma asystentów związkowych /poza Orlikiem i Żakiem/.

- zamieszczania odpowiedniej adnotacji bądż wykreślenia pola "odniesione kontuzje",jeśli rzeczywiście ich nie było,

- wpisywaniu w sprawozdaniu sędziego pełnych nazw klas rozgrywkowych prowadzonych zawodów tzn.kategoria wiekowa,liga,grupa,np.Orlik E2 III liga gr.I,

- ponadto WGiE WZPN informuje,że w arkuszu dodatkowym w systemie EXTRANET sędziowie mają nie umieszczać adnotacji typu""brak uwag,zmiany lotne,zmiany    hokejowe,nie ma uwag".

Komunikat jest zamieszczony na stronie internetowej KS WZPN do natychmiastowego przestrzegania.

Przypomniano również sędziom o obowiązku przesyłania 15 minut po meczu informacji o jego wyniku,strzelcach itp. ,wpisywaniu  w sprawozdaniu/sprawdzaniu/ ważności licencji sędziowskiej z adnotacją sędziego,sędziowania w strojach Kezza.

Poinformowano sędziów o bezwzględnym zakazie dokonywania ewentualnie samodzielnych zamian lub oddawania meczy innym sędziom .Jedyną osobą upoważnioną do dokonywania ewentualnych zmian z przyczyn szczególnych jest referent obsad sędziowskich do którego należy się w takiej sprawie zgłaszać.

5.W dniu 13.06. Zarząd Kolegium Sędziów odbył wspólne posiedzenie z obserwatorami, dokonując podsumowania ich pracy.

Obserwatorzy sporządzili pomocnicze rankingi sędziów,których obserwowali w Okręgu w poszczególnych klasach w tym sezonie.

] Następnie odbyły się warsztaty szkoleniowe.

6.W dniu 14.06.2017 r. Przewodniczący brał udział w zebraniu Prezydium KS WZPN w Poznaniu.

- zapoznano się z składem osobowym obserwatorów szczebla centranlego z  KS WZPN,

- zatwierdzono listę obserwatorów III ligi ,

- przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia listy klasyfikacyjnej sędziów III ligi na sezon 2017/2018,

- zatwierdzono listę klasyfikacyjna sędziów "gwiazdkowych" IV ligi oraz awansu kol. PAWŁA WRZESZCZYŃSKIEGO do III ligi,

- ustaleniu kładu obserwatorów IV ligi w sezonie 2017/2018 w następujący sposób :

KS Piła           - 2 obserwatorów,

KS Leszno       - 2 obserwatorów,

KS Konin         - 2 obserwatorów,

KS Kalisz         - 3 obserwatorów,

KS Poznań      - 4 obserwatorów.

- zatwierdzono listę klasyfikacyjną sędziów IV ligi.

Druga część posiedzenia Prezydium Zarządu KS WZPN odbędzie się w Poznaniu w sobotę 01.lipiec br.Będą m.in.przyjmowane Regulaminy awansu i spadku sędziów w sezonie 2017/2018 co jest m.in. związane z reorganizacją rozgrywek w IV lidze od sezonu 2018/2019.

7.Zarząd KS OZPN na ostatnim swym posiedzeniu w dniu 20.06. br.zapoznał się z uchwałami Prezydium KS WZPN.

Oczekujemy na zapoznanie się z rankingiem sędziów III ligi,który jest  opracowywaniu .

W dniu 28.06.- zebranie Zarzadu KS z kierownikami grup szkoleniowych. Przyjecie rankingu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:26
 
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW KOZPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Matyniak   
środa, 17 maja 2017 16:36

1. SPRAWY SZKOLENIOWE

W DNIU 31.05.2017 r. / ŚRODA / o GODZINIE 17.30  W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZYCY ul. KOŻMIŃSKA 10 / ok.100 m. od Rynku,gdzie można parkować pojazdy / ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH SĘDZIÓW CZYNNYCH ORAZ OBSERWATORÓW KALISKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ.  ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE TEMATY WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ  C K Sz  KS PZPN NA SEZON 2016 /2017 .

SZKOLENIE PROWADZI SZEF SZKOLENIA SĘDZIÓW WZPN p. SZYMON LIZAK .JEDEN Z TEMATÓW ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY RÓWNIEŻ PRZEZ NASZEGO SĘDZIEGO kol. KAMILA KAŻMIERCZAKA -  CZŁONKA PROGRAMU MENTORSKIEGO WZPN.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA .

2. Zarząd Kolegium Sędziów KOZPN na posiedzeniu w dniu 16.05.2017 r. zapoznał się z treścią pisma biura KOZPN skierowanego do Kolegium Sędziów dotyczącego nie sporządzania w określonym terminie sprawozdań elektronicznych , błędnego wypełniania sprawozdań  w zakresie udzielenia kar dyscyplinarnych /niezgodność z wersją papierową/ ,nie wpisywania kar dyscyplinarnych /dotyczy różnic w zapisach w sprawozdaniu w wersji papierowej i elektronicznej/ a także przypadków podawania niewłaściwych wyników meczy za pomocą sms-ów.

Wszyscy zainteresowani drogą e-mailową otrzymali stosowne uwagi w tym zakresie .

Prosimy o ponowne zapoznanie się z Rozporządzeniem w sprawie urlopowań i skierowanym do wszystkich sędziów WZPN Apelem Przewodniczącego KS WZPN z dnia  26.04.2017 r. , dotyczące także  postępowania sędziego po zakończonych zawodach / jego obowiązkach/ ,które obowiązuje wszystkich sędziów.

3. Wstępnie omawiano sprawy dotyczące terminu oraz miejsca odbycia egzaminów dla sędziów i obserwatorów w okręgu.W tej sprawie zostanie wydany oddzielny Komunikat.

4. Dla sędziów,którzy jeszcze nie uregulowali składki  na Fundusz Dyspozycyjny/ termin minął 30.04./ ustala się ostateczny termin do 22.05.2017 r.Wpłaty przyjmuje kol.Julian Michalak.Składkę nie uregulowali sędziowie czynni. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje odsunięcie od prowadzenia meczy.

5. Dla 2 - ch sędziów  nieczynnych ,którzy nie uregulowali składki na Fundusz Pośmiertny przesłano zawiadomienie drogą e-mailową o ostatecznym terminie zapłaty do 25.05.br.

Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 13:41
 
Komunikaty Zarządu KS WZPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karol Krawczyński   
środa, 03 maja 2017 20:07
Załączniki:
Pobierz (Apel.pdf)Apel.pdf[ ]488 Kb

Komunikat 1 - Rozporządzenie Przewodniczącego KS WZPN

„Sędziowie, którzy nie stosują się do regulaminu Kolegium Sędziów WZPN – „Rozdział VII. Urlopy” – odsuwani będą od obsady na okres minimum jednego miesiąca”.

ROZDZIAŁ VII. Urlopy

  1. Sędzia ma prawo do urlopowania od prowadzenia zawodów. Urlopu udziela Prezydium KS WZPN bądź poszczególnych OZPN-ów na pisemny wniosek zainteresowanego.
  2. Zgoda na czasowe urlopowanie każdorazowo musi zawierać następujące elementy:

a. określać jednoznacznie długość okresu urlopowania,
b. określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać przedłużenie uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy/po zakończeniu urlopu.

  1. Wniosek o udzieleniu urlopu musi być złożony minimum na 14 dni przed proponowanym terminem jego rozpoczęcia.
  2. Każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga zgłoszenia pisemnego.
  3. W momencie ukazania się obsady sędziów w Systemie Extranet prośby o urlopy nie będą uwzględniane. W uzasadnionych przypadkach decyzje podejmie Prezydium Kolegium Sędziów WZPN.
  4. W stosunku do urlopowanych sędziów obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych „Zasad …“dotyczące egzaminów…

Komunikat 2 - Apel Przewodniczącego KS WZPN

W załączniku umieszczono apel Przewodniczącego KS WZPN - proszę o zapoznanie się z treścią apelu i zastosowanie się do jego treści.

Komunikat 3 - Przypominamy, że upłynął termin opłacenia składek na Fundusz Dyspozycyjny. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku prosimy o bezzwłoczne uregulowanie należności.

Przewodniczący KS KOZPN

Rajmund Matyniak

 
KOMUNIKAT ZARZĄDU KS Z DNIA 11.04.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Matyniak   
piątek, 14 kwietnia 2017 11:08

KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS  Z DNIA  11.04.2017 r.

1. ZAPOZNANO SIĘ Z WYNIKAMI EGZAMINÓW SĘDZIÓW - Z DNIA 04.04. oraz 11.04.2017 r.

EGZAMIN W II TERMINIE / TEORIA/          ZALICZYLI :  FARBICKI MICHAŁ     kl."B"  - 25,5 pkt  ocena końcowa 3,5

ZIMMERMANN IGOR           - 26,0                              3,5

KRUPA DOMINIK               -  26,0                              3,5

EGZAMIN W  I TERMINIE / TEORIA+BIEG/  ZALICZYLI :   MICHALAK JULIAN            -  27,0                              4,7   bieg "senior"  5,0

MARASEK MARCIN    kl."A" -  25,0                              4,5          12 okr.  5,0   30 x 40 " Nominowany"

KURZAWA SEBASTIAN      -  22,0                              4,15        12 okr.   5,0   35 x 45   zwykły

KOKOT WŁODZIMIERZ "B" -  26,5                              4,65        10 okr.   4,5   35 x 45     "

WITOŃ ARTUR                -  21,5                               4,10        10 okr.   4,5   35 x 45     "

RZEPCZYK ADAM             -  zal./24.03./                                    12 okr.   5,0   35 x 45     "

MŁYNEK RAFAŁ                -  zal./24.03/                                     12 okr.   5,0   35 x 45     "

KANDYDACI :                 PAKUSZEWSKI PATRYK     -  zal./18.03./                                    zalicz. 2400     test Coopera

PŁOTEK MACIEJ                -  zal./18.03./                                    zalicz. 2400         "

STODOLNY  MATEUSZ       -  zal./18.03./                                    zalicz. 2400         "

2.Przyjęto treść pisma skierowanego do  Wiceprezesa KOZPN  Pana Mariusza Kwietnia dotyczące uwag i wniosków sędziów dotyczące usprawnień w działaniu oraz relacjach z innymi Wydziałami OZPN, klubami, sygnalizowane "z pozycji sędziego "' podnoszone na zebraniach w grupach szkoleniowych oraz zebraniu rocznym organizacyjno-szkoleniowym.

3.Zapoznano się z pismem Przewodniczącego KS WZPN w sprawie przestrzegania przez sędziów  zasad postępowania wynikających z obowiązującego REGULAMINU AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW ,opublikowanym na stronie KS WZPN.

4.Zapoznano się z korespondencję sędziów i obserwatorów  skierowaną do Zarządu KS w okresie między zebraniami podejmując stosowne decyzje  .

5.SPRAWY dot. opłacenia obowiązującej składki  w wysokości 52,-zł w roku na FUNDACJĘ KOLEGIUM SĘDZIÓW PIŁKARSKICH / daw. K F P/  .

TERMIN upłynął 31.03.2017 r. Następnie w dniu  30.03.2017 ukazał się k-t KS przypominający o terminie ostatecznej zapłaty do 05.04.2017 r. Dodatkowo sędziowie   nieczynni otrzymali k-t m.in., w tej sprawie w wersji papierowej.

NADAL sędziowie niżej wymienieni nie uregulowali tej składki na dzień 11.04.br.

- STYBEL  ŁUKASZ

- TOMCZUK BARTOSZ

- CHMIELARCZYK PIOTR

- LEWANDOWICZ MACIEJ

- NOWAK BARTŁOMIEJ

- PĘCHERZ ADAM

- PÓŁROLNICZAK MARCIN

BRAK  ZAPŁATY W OSTATECZNYM  TERMINIE   DO   DNIA 25 kwietnia SPOWODUJE WYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM  O SKREŚLENIE Z LISTY SĘDZIÓW !

6.PRZYPOMINAMY SĘDZIOM O ZAZNAJOMIENIU SIĘ PRZED KAŻDYMI ZAWODAMI NA KTÓRE JEST DELEGOWANY Z OBOWIAZUJĄCYM W DANEJ KLASIE ROZGRYWKOWEJ REGULAMINEM ROZGRYWEK. DOTYCZY TO SZCZEGÓLNIE KLAS MŁODZIEŻOWYCH.

7.Zapoznano się w ocenami sędziów z praktycznej oceny ich pracy na boisku dokonanej przez obserwatorów KOZPN.

8.Przyjęto obsadę sędziów na najbliższą kolejkę.

9.Termin kolejnego zebrania Zarządu KS - 25.04.nr godz.17.30 .

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 11:12
 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karol Krawczyński   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:29

Poprawiony: wtorek, 18 kwietnia 2017 11:02
 
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Matyniak   
czwartek, 30 marca 2017 09:17

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  Z  DNIA 28.03.2017 r.

1. Zapoznano się z wynikami egzaminów teoretycznych kandydatów na sędziów z dnia 18.03.2017 w Czerminie.

2. Zapoznano się z wynikami egzaminów kondycyjnych  kandydatów na sędziów z dnia 24.03.2017 w Ostrowie Wlkp.

3. Omówiono wyniki egzaminów teoretycznych i kondycyjnych dla sędziów rzeczywistych i próbnych z dnia 24.03.2017 w Ostrowie. Tabela wyników zostanie podana na stronie internetowej KS.

4. Omówiono dokonanie wpłat przez sędziów rzeczywistych obowiązującej składki na FKSP / KFP/.

Na dzień zebrania składki nie zapłacili : Helwich Mateusz

Stybel Łukasz

Tomczuk Bartosz

Witoń Artur

Chmielarczyk Piotr

Gucze Grzegorz

Krzywański Tomasz

Lewandowicz Maciej

Nowak Bartłomiej

Pęcherz Adam

Pluta Piotr

Półrolniczak Marcin

TERMIN ZAPŁATY SKŁADKI MINĄŁ 25 marca br.

USTALA SIĘ  DRUGI  - OSTATECZNY -TERMIN WPŁATY DO DNIA 05.04.2017 r. !!!

Zarząd KS zapoznał się z pismem skreślonego na dzień 31.03.2016 r. kol.Marcina Janusa  o przywrócenie w szeregi  sędziów KS pozytywnie go opiniując.

Kol.Janus Marcin zapłacił zaległe składki na FKSP.

STAN CZŁONKÓW FKSP WYNOSI OBECNIE  154 osoby.

5.Pozytywnie oceniono wydany KOMUNIKAT w formie papierowej dla sędziów nieczynnych naszej organizacji sędziowskiej w ilości 65 egz., w którym opisano działalność KS na przestrzeni 2016/2017 r.

6.Zapoznano się z ocenami sędziów obserwowanych w dniu 26.03.

7.Przyjęto obsadę sędziów na najbliższa kolejkę .

 

U W A G A   K A N D Y D A C I   N A   S Ę D Z I Ó W   !!!

 

1.PLANOWANE WCZEŚNIEJ SPOTKANIE W NIEDZIELĘ W DNIU 02.04.2017 r. O GODZINIE    9.00 w CZERMINIE   N I E    O D B Ę D Z I E  S I Ę   !!!

SPOTKANIE ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE    NA WTOREK     W DNIU 04.04.2017 r. O GODZINIE 17.00  w KALISZU - w siedzibie KOZPN ul.Łódzka 19 a ,

parking przy hali sportowej/basen/ ,wejście wzdłuż siedziby" Prosny ",następnie" zielona bramą" do obiektu parterowego OZPN.

 

U W A G A  SĘDZIOWIE ,KTÓRZY NIE ZDAWALI EGZAMINU  W DNIU 24.03.2017 w Ostrowie  / Czerminie - kandydaci 18.03./

 

1. EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ NA STADIONIE W PLESZEWIE W PIĄTEK, DNIA  07.04.2017 r.

ZBIÓRKA PRZY TRYBUNIE GŁÓWNEJ/krytej/ GODZ. 17,45.

Należy zabrać sprzęt sportowy do biegania / tartan/ oraz przybory do pisania.

 

Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 09:27
 
WYNIKI EGZAMINÓW SĘDZIÓW - WIOSNA 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Matyniak   
środa, 29 marca 2017 14:30

WYNIKI EGZAMINÓW SĘDZIÓW  -  WIOSNA 2017 r.

III liga

1.Jasiak Wojciech                                               PZPN -Zielonka k.W-wy 10-12.02.2017 r.

IV liga                                                               WZPN 11.03.2017 r.

Bieg 30x40    Pkt         Teoria     Pkt

1.Jasiak Łukasz                      12               5,0        30,0     5,0

2.Kaczała Paweł                     12               5,0        29,0     4,9

3.Matyniak  Dawid                 12               5,0        30,0      5,0

4.Moszak Paweł                     12               5,0        30,0     5,0

5.Nowak Grzegorz                 12               5,0        30,0      5,0

6.Wasielewski Piotr                Nu                           Nu - kontuzja

7.Wieczorek Adam                12               5,0        30,0      5,0

8.Wrzeszczyński Paweł           12               5,0        29,0      4,9

9.Żakowski Adrian                 12               5,0        30,0      5,0

 

Klasa "O"                                                                          - Ostrów,24.03.2017 r.

1.Goliński Dawid                   12               5,0        26,0       4,6        /  bieg 30x40 "N"/

2.Każmierczak Kamil              12               5,0        29,0       4,9                  "

3.Szczepański Mateusz          12               5,0        29,0       4,9                  "

4.Żubrowski Rafał                 12               5,0       29,0        4,9                  "

5.Janicki Ireneusz                 12               5,0       28,0        4,8                  "

6.Drygas Dawid                    12               5,0       30,0        5,0          /bieg  35x45 - zwykły/

7.Haszek Paweł                    12               5,0       29,0        4,9

8.Helwich Mateusz                Nu                          Nu

9.Krawczyński Karol              12                5,0      29,0           4,9

10.Marcinek Artur                12                5,0      30,0           5,0

11.Orszulak Łukasz               12                5,0      30,0           5,0

12.Włoch Jacek                  12                 5,0      29,0           4,9

13.Król Grzegorz                 12                 5,0      29,0           4,9

14.Marucha Piotr                12                 5,0      29,0           4,9

15.Reśliński Arkadiusz          12                 5,0      29,0           4,9

16.Maj Damian                   12                 5,0      28,0           4,8

17.Grygiel Sylwia                                               PZPN                 03.05.03.2017 Spała

18.Marciniak Mateusz                                         przeniesiony do nieczynnych

 

Klasa " A "

1.Kanclerz Kamil                 12                  5,0      27,0           4,7 / bieg 30x40 "N"

2.Lubryka Artur                 12                  5,0      27,0           4,7            "

3.Marasek Marcin                Nu                            Nu                             "

4.Pieniężny Dawid              12                  5,0      29,0           4,9            "

5.Borkowski Przemysław     12                  5,0      28,0           4,8 / bieg zwykły 35x45/

6.Czysty Szymon               12                  5,0      26,0           4,6               "

7.Kurzawa Sebastian           Nu                           Nu

8.Nowakowski Arkadiusz     12                  5,0      27,0           4,7

9.Pawelec Daniel               12                  5,0      28,0           4,8

10.Starczan Dariusz            12                  5,0      28,0           4,8

11.Szcześniak Marcin          12                  5,0      26,0           4,6

12.Dominiak Marcin            12                  5,0      30,0           5,0

13.Krajewski Adam            12                  5,0      26,0           4,6

14.Liberski Przemysław       12                  5,0      28,0           4,8

15.Matuszak Mateusz         12                  5,0      28,0           4,8  / bieg wł. pr.30x40/

16.Nowak Jacek               12                  5,0      30,0           5,0  / bieg 35x45-zwykły/

17.Śniadecki Radosław       12                  5,0      29,0           4,9              "

18.Farbicki Sławomir          12                  5,0      27,0           4,7

19.Wożniczka Tomasz        Nu                            29,0           4,9

20.Czubak Daniel              Nu                             Nu

21.Nikodem Paulina                                                             PZPN - 03.-05.03.2017 Spała

22.Lewek Zbigniew          zal./senior/       5,0       28,0           4,8

23.Orszulak Krzysztof               "              5,0       30,0           5,0

24.Sowiński Jacek                   "              5,0       28,0           4,8

25.Wandelewski Waldemar       "              5,0       28,5           4,85

 

Klasa "B"

1.Stawowy Piotr                12                 5,0       27,0           4,7 / bieg 30x40 "N" /

2.Koper Wojciech              12                 5,0        22,0           4,15        "

3.Galewski Paweł               10                 4,5        29,0           4,9 / bieg 35x45 zwykły/

4.Kędzia Tomasz                10                 4,5        26,5           4,65        "

5.Kokot Włodzimierz           Nu                             Nu

6.Mielcarek Tomasz            10                 4,5        26,0           4,6

7.Smolarek Dariusz             10                 4,5        26,5           4,65

8.Kmiecik Robert               10                 4,5        26,0           4,6

9.Młynek Rafał                   Nu                             28,5           4,85

10.Ostrysz Daniel              10                  4,5        25,0           4,5

11.Rzepczyk Adam            Nu                              27,0           4,7

12.Tomczuk Bartosz          Nn                              Nn

13.Witoń Artur                Nu                               Nu

14.Kłodnicki Bartosz          10                  4,5        25,0            4,5

15.Krupa Dominik             10                  4,5        18,0                                    popr.

16.Młynek Adrian             Nn                               Nn

17.Młynek Konrad            Nu                               Nu

18.Stybel Łukasz             12                   5,0        22              4,15

19.Adamiak Michał            Nu                              Nu

20.Farbicki Michał             10                  4,5        18,0                                       popr.

21.Jędrkowiak Dominik     10                   4,5        22,0              4,15

22.Zimmermann Igor       10                   4,5        18,0                                       popr.

23.Żaczek Dominik           Nu                               Nu

24.Ostrychalski8 Damian   12                   5,0        28,0              4,8

25.Bęś Dariusz                 zal./senior/       5,0        29,0            4,9

26.Zieliński Jarosław               "               5,0        26,0            4,6

27.Matyśkiewicz Marek           "               5,0        26,0            4,6

28.Michalak Julian             Nu                              Nu

29.Michalak Paweł                 "               5,0        28,5            4,85

30.Turkiewicz Marian             "               5,0        29,0             4,9

31.Reyer Kazimierz                "               5,0        26,5             4,65

 

Kandydaci na sędziów próbnych - Czermin 18.03., Ostrów 24.03.2017

1.Becela Tomasz               bieg zal.                     test 18,0  - zal.

2.Chlebowski Mateusz            "                                  21,0

3.Czapulak Mateusz               "                                   21,5

4.Dunaj Szymon                   "                                   21,5

5.Herszel Łukasz                Nn                                    Nn

6.Janiszak Adam                   "                                   18,0

7.Kaczmarek Roman             "                                    19,5

8.Kaleta Józef                     "                                    19,0

9.Kowal Damian                  "                                     18,0

10.Koza Sebastian               "                                     18,0

11.Majusiak Filip                  "                                      18,5

12.Malinowski Jakub            "                                      28,0

13.Mańkowski Robert          "                                      24,0

14.Michalak Szymon            "                                      21,5

15.Mikołajewski Damian       "                                      18,5

16.Nawrot Dariusz             "                                       27,0

17.Pecyna Szymon            "                                       18,0

18.Reszelski Daniel             "                                       18,0

19.Smolarek Michał            "                                       18,0

20.Szulc Dawid                 "                                       26,0

21.Walisiak Mateusz          "                                       18,0

22.Wojtas Bartosz            "                                       18,0

23.Wojtkowiak Tomasz     "                                       22,0

24.Wojtyś Adam              "                                       19,5

25.Pakuszewski Patryk      Nu                                     22,5

26.Płotek Maciej              Nu                                     21,5

27.Hoja Marcin                Nu                                     23,0

28.Stodolny Mateusz       Nu                                      Nu


 

Poprawiony: środa, 29 marca 2017 19:32
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7

Kontakt

Email nadawcy:
Temat:
Wiadomość:

Kalendarz

Brak wydarzeń

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości